ایزو

استاندارد ایزو ISO 29990 – خدمات یادگیری برای تحصیلات غیر رسمی و آموزش

استاندارد ایزو ISO 29990 چیست؟

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ مخصوص سازمان هایی می باشد که در زمینه تحصیلات و آموزش های غیر رسمی فعالیت دارند و می توانند این استاندارد را در سازمان خود پیاده نموده و گواهینامه آن را دریافت نمایند. در واقع تمامی مراکز آموزشی، سازمان ها می توانند این استاندارد را در سازمان خود پیاده کنند و پس از اجرا و گذراندن مراحل ممیزی، نسبت به دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

ایزو ۲۹۹۹۰ بر یادگیری (Learning) به جای آموزش (Training) تمرکز تاکید دارد.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ (خدمات یادگیری برای تحصیلات غیر رسمی و آموزش) الگوی عامی را برای به کارگیری و عملکرد متخصصان کیفت و مرجع مشتری را برای تامین کنندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن ها در زمینه طراحی ،تکوین و عرضه تحصیلات غیر رسمی، آموزش و پرورش ارائه می کند. در این استاندارد از اصطلاح “خدمات یادگیری” بیش تر از اصطلاح “آموزش” استفاده شده است تا مشوق تمرکز بر فراگیر و ماحصل فرآیند یادگیری و همچنین تاکید بر گستره کاملی از گزینه های در دستر برای عرضه خدمات یادگیری باشد.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ با استاندارد ۹۰۰۱ دارای همخوانی بوده و سازمان هایی که در زمینه آموزش فعالیت دارند با پیاده سازی و استقرار این استاندارد، می توانند گواهینامه بین المللی دریافت کنند.

این استاندارد بر شایستگی تامین کنندگان خدمات یادگیری تمرکز داشته و راهنمایی هایی را در جهت کمک به سازمان ها و افراد در انتخاب تامین کننده ای برای خدمات یادگیری، که نیازها و انتظارات آن ها را در زمینه ارتقای شایستگی و توانمندی برآورده سازد، ارائه می کند و می تواند بر گواهی کردن(صدور گواهینامه) تامین کنندگان خدمات یادگیری، نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این استاندارد، مطابقت هایی با استانداردهای سیستم میدریت منتشر شده توسط سازمان ISO، به ویژه سیستم مدیرتی کیفیت ایزو ۹۰۰۱ وجود دارد.

 

ایزو 29990

هدف و دامنه کاربرد استاندارد ISO 29990:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزمات پایه برای تامین کنندگان خدمات یادگیری در تحصیلات غیر رسمی و آموزش می باشد.

در صورتی که “تامین کننده خدمات یادگیری” بخشی از سازمانی باشد که علاوه بر خدمات آموزشی، محصولات (کالاها و خدمات) دگیری را ارائه می کند، این استاندارد صرفا برای واحد تامین کننده خدمات یادگیری در آن سازمان، کاربرد دارد.

مثال هایی از تحصیلات غیر رسمی و آموزش عبارتند از: آموزش حرفه ای، یادگیری مادام العمری و آموزش سازمانی (برون سپاری شده یا درون سازمانی)

استقرار استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ چه مزایایی دارد؟

• باعث بهبود کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط سازمان می شود.
• توان رقابتی سازمان در خدمات آموزشی را افزایش می دهد.
• فرآیند های آموزش مورد پایش مستمر قرار می گیرند.
• نیازهای فراگیران را مشخص کرده و باعث افزایش تمرکز سازمان بر روی این نیازها می شود.
• خدمات آموزشی را مورد ارزیابی قرار می دهد

اصطلاحات و تعاریف استاندارد ISO 29990:

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

وابسته: نهاد یا شخصی که در استخدام تامین کننده خدمات یادگیری نمی باشد، اما تحت سرپرستی آن، برای تامین خدمات یادگیری، کار می کند.
مثال: سازمان ها یا پیمانکاران مستقل از قبیل مدرسان، طراحان آموزشی، ارزشیاب ها، مدیران پروژه ها یا مشاوران شغلی.

گواهی نامه: عنوان داشده شده به فراگیر توسط تامین کننده خدمات یادگیری ،به منظور دلالت بر سطح عملکرد یا موفقیت یا تکمیل یک برنامه آموزشی.

طرح کسب و کار: طرح فعالیت برنامه ریزی شده برای دستیابی به اهداف کسب و کار.

شایستگی: دانش، درک، مهارت یا نگرش قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری، یا هر دو می باشد که در یک موقعیت کاری معین و در توسعه حرفه ای یا توسعه فردی یا هر دو به کار گرفته و غالب می شود.

توسعه حرفه ای مداوم: ارتقای هدفمند دانش حرفه ای یا شایستگی حرفه ای.

برنامه درسی: طرح درس تهیه شده توسط تامین کننده خدمات یادگیری که به توصیف اهداف، محتوا، پیامدهای یادگیری، روش های تدریس و یادگیری، فرآیندهای ارزیابی و غیره، مرتبط با خدمات یادگیری می پردازد.

ارزشیابی یادگیری: رویکرد هنجار بنیاد برای تحلیل فرآیند یادگیری، یا پیامدهای یادگیری که نسبت به اهداف یادگیری اندازه گیری می شوند.

تسهیل کننده: شخصی که به منظور کمک به فراگیران در فرآیند یادگیری، با آنان کار می کند.

طرف ذینفع: شخص، گروه یا سازمان با نفع مستقیم یا غیر مستقیم در خدمات یادگیری، از جمله مدیریت خدمات یادگیری و پیامدهای آن، یا فرایندهای دخیل یا هر دو.

فرآیند کلیدی: فرآیند اساسی در خدمات یادگیری و مدیریت آن.

فراگیر: شخص مشغول در یادگیری.

یادگیری: اکتساب دانش، رفتار، مهارت ها، ارزش ها، اولویت ها یا درک.

خدمات یادگیری: فرآیندها یا توالی فعالیت های طراحی شده برای توانمندسازی یادگیری.

تامین کننده خدمات یادگیری: سازمانی با هر اندازه یا شخصی که خدمات یادگیری را، در زمینه تحصیلات غیر رسمی و آموزش، تامین می کند و همه وابسته های دخیل برای تدارک خدمات یادگیری را در ب می گیرد.

تحصیلات غیر رسمی: فعالیت تحصیلی سازمان یافته بیرون از سیستم های رسمی شناخته و تثبیت شده برای تحصیلات ابتدایی، متوسطه یا عالی.

خط مشی کیفیت: مقاصد و جهت گیری کلی یک سازمان در رابطه با کیفیت که به طور رسمی به وسیله میدریت رده بالا اعلام می شود.

انتقال یادگیری: استفاده از آموخته های خدمات یادگیری در موقعیت های دیگر

نیاهای طرف های ذینفع:

تامین کننده خدمات یادگیری، باید بیش از تامین خدمات یادگیری اطمینان حاصل کند که:
۱٫ برحسب تحیلی صلاحیتف اطلاعای در خصوص سابقه تحصیلات و آموزش مرتبط و پیش آموخته های فراگیران از جمله احراز صلاحیت ها و مدارک اعطا شده با آن ها، اخذ می شود. اخذ این اطلاعات و همچنین استفاده از آن ها با موافقت قانونی صورت می پذیرد.
۲٫ مقاصد، خواسته ها، اهداف و الزامات خاص طرف های ذینفع در اجرا یا برگزاری خدمات یادگیری تعیین می شود.
۳٫ در صورت مرتبط و عملی بودن، برای ارزیابی نیازها و اهداف یادگیری فراگیران، حمایت های لازم از آن ها به عمل می آید.
۴٫ نیازهای مربوط به زبانف فرهنگف سواد یا هر نیاز خاص دیگری در ارتباط با ناتوانی شناسایی می شود.
۵٫ با طرف های ذینفع مرتبط، مشورت می شود تا انتظارات آن ها در زمینه انتقال مهارت ها، شایستگی ها و آگاهی هایی که به دنبال خدمات یادگیری در فراگیران توسعه خواهد یافت، در وظایف و مسئولت های مرتبط با کار آن ها (فراگیران) تعیین و نیز آن چه حمایت کننده به عنوان شاخص های موفقیت در نظر می گیرد، مشخص شود.
۶٫ توافق حمایت کننده در خصوص تامین خدمات یادگیری مورد نظر، حاصل و ثبت می شود.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close