ایزو

تعریف HACCP چیست؟ – متن HACCP

HACCP که سیستمی مبتنی بر علم و نظام مند است، خطرهای ویژه و اقدام های لازم برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی، شناسایی می کند. HACCP ابزاری است که برای ارزیابی خطرات و برقراری سیتسم های کنترل که اساسا بر پیشگیری به جای تکیه بر آزمون محصول نهایی تمرکز کرده است. هر سیستم HACCP قابلیت تغییر و انطباق مانند توسعه در طراحی تجهیزات، روش های فرآوری یا پیشرفت های تکنولوژیک را دارد. HACCP می تواند در طول زنجیره مواد غذایی از تولید اولیه تا مصرف نهایی کاربرد داشته باشد و اجرای آن باید با شواهد علم احتمال بروز خطرب رای سلامتی انسان هدایت شود. اجرای سیستم HACCP می تواند علاوه بر افزایش ایمنی مواد غذایی، منافع مهم دیگری را هم به دنبال داشته باشد. همچنین کاربرد سیستم HACCP می تواند به بازرسی توسط مراجع قانونی کمک نموده و تجارت بین المللی را با افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی ارتقاء بخشد.

در لینک روبرو می توانید دوره آموزشی کامل HACCP (تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی) را مشاهده نمایید.

کاربرد موفق HACCP در سازمان، به تعهد و مشارکت کامل مدیریت و نیروی کارا نیازمند می باشد و همچنین نیازمند رویکردی چند جانبه است.

این رویکرد چند جانبه باید در مواقع مقتضی، شامل متخصصین در کشاورزی، دامپزشکی، تولید، میکروبیولوژی، پزشکی، بهداشت عموی، تکنولوژی مواد غذایی ،بهداشت محیط، شیمی و مهندسی منطبق با صنعت مورد مطالعه خاص خود باشد.

به کار گیری HACCP، سازگار با اجرای سیتسم های مدیریت کیفیت مانند سری استاندارد ۹۰۰۰ بوده و سیتسم انتخابی مدیریت ایمنی مواد غذایی در درون چنین سیستم هایی است.


هدف و دامنه کاربرد HACCP:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین و ارائه راهنمایی های لازم برای استفاده از سیتسم HACCP به منظور دستیابی به ایمنی مواد غذایی، می باشد . این استاندارد در طول زنجیره مواد غذایی از تولید اولیه تا مصرف نهایی، کاربرد دارد.


راهنمایی هایی برای کاربرد سیستم HACCP:

قبل از به کار گیری HACCP در هر بخشی از زنجیره مواد غذایی، باید آن بخش برنامه های پیش نیاز مانند: شرایط خوب بهداشتی و دیگر آیین کارها و قوانین و مقررات ایمنی مواد غذایی را بر قرار نماید.

این برنامه پیش نیاز سیستم HACCP که در بر گیرنده آموزش باشد، باید به خوبی استقرار یابد و کاملا عملی و تصدیق شده باشد به نحوی که به کار گیری و اجرای موفق سیستم HACCP را تسهیل نماید. در هر نع فعالیت تجاری مواد غذایی، آگاهی و تعهد مدیریت برای اجرای موثر سیستم HACCP ضروری می باشد .این اثر بخشی همچنین به مدیرتی و کارکنانی که دانش و مهارت های مناسب HACCP را دارا باشند، بستگی دارد.

هنگام شناسایی خطر، ارزیابی و اقدامات بعدی در طراحی و کاربرد سیستم های HACCP، باید به اثرات مواد خام، مواد متشکله، شرایط ساخت مواد غذایی، نقش فرآیندهای تولید در کنترل خطرات، استفاده نهایی احتمالی از فرآورده، گروه های مصرف کننده مرتبط و شواهد اپیدمیولوژیکی مربوط به ایمنی مواد غذایی، توجه شود.

منظور سیستم HACCP، تمرکز کنترل بر روی نقاط کنترل بحرانی استت. اگر خطری که باید کنترل شود، شناسایی شود، ولی نقاط کنترل بحرانی مشخص نشود، باید طراحی مجدد عملیات مورد توجه قار گیرد.

HACCP باید برای هر عملیات ویژه به طور جداگانه به کار گرفته شود. نقاد کنترل بحرانی شناسایی شده در هر یک از مثال های گفته شده در آیین کارهای بهداشتی ممکن است تنها موارد شناسایی شده برای کاربرد ویزه نباشد یا از نظر ماهیت متفاوت باشد.

هنگامی که هر تغییری در فرآوردهف فرآیند و یا هر یک از مراحل داده شودف باید به کارگیری HACCP مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تغییرات لازم به عمل آید.

مسئولیت به کارگیری اصول HACCP بایستی منحصر به هر فعالیت تجاری باشد. هر چند دولت ها و فعالان تجاری اذعان دارند که ممکن است موانعی وجود داشته باشد که از کاربرد موثر اصول HACCP توسط فعالیت تجاری خاصی جلوگیری نماید. این موضوع به خصوص به فعالیت تجاری کوچک یا کمتر توسعه یافته مربوط می شود.

در حالی که مشخص است، هنگام به کارگیری HACCP با توجه به نوع فعالیت تجاری انعطاف پذیری مناسب مهم است، باید تمام هفت اصل در سیستم HACCP به کار گرفته شوند. این انعطاف پذیری باید ماهیت و اندازه عملکرد، را شامل منابع مال یو انسانی، زیر ساخت، فرآیندها، دانش و محدودیت های عملی را در نظر گیرد. فعالیت های تجاری کوچک و یا کمتر توسعه یافته همیشه نمی توانند منابع و مهارت لازم برای توسعه و اجرای یک طرح HACCP موثر را در محل دارا باشند. در چنین وضعیت هایی باید نظر کارشناسی از منابع دیگری به دست آید که می تواند شامل اتحادیه های صنعت و تجارت، کارشناسان مستقل و مسئولین ذیصلاح قانونی باشد.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close