css

صفت line height – آموزش CSS

در این بخش در مورد صفت line-height صحبت می کنیم. صفتی که فاصله ی بین خطوط را تایین می کند.


همان طور که گفته شد این صفت فاصله ی بین خطوط یک متن را تایین می کند. مثلا شما پاراگرافی دارین که از چندین خط تشکیل شده. برای این که بین خطوط این متن فاصله را کم کرده (به عنوان مثال) تا جای کم تری بگیرد و یا فاصله را زیاد کرده تا متن خواناتر شود از صفت line height باید استفاده کنید. برای درک بهتر این صفت به مثال زیر توجه کنید:

در HTML :

<p>این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.</p>

در CSS :

p{
line-height: 250%;
}

نتیجه به صورت زیر می شود.

این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.این متن جهت تست می باشد .سایت ایران اکادمی.

این صفت مانند صفات دییگر میتواند مقادیری مانند px ,cm ,pt و یا % بگیرد. در مثال بالا ما از % استفاده کردیم.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را از دست ندهید!

Close
Close