استاندارد ایزو ISO 29990 – خدمات یادگیری برای تحصیلات غیر رسمی و آموزش

  استاندارد ایزو ISO 29990 چیست؟ استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ مخصوص سازمان هایی می باشد که در زمینه تحصیلات و آموزش های…

  استاندارد ایزو ISO 14001:2015 – سیستم مدیریت زیست محیطی

  ایزو ۱۴۰۰۱ چیست؟ استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی)، استانداردی است که الزاماتی را برای حفظ و نگهداری محیط…

  تعریف HACCP چیست؟ – متن HACCP

  HACCP که سیستمی مبتنی بر علم و نظام مند است، خطرهای ویژه و اقدام های لازم برای اطمینان از ایمنی…

  استاندارد ایزو ISO 45001:2018 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، می…
  Close