مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001:2015

ویدئو آموزش 36

ازمقوله های مهم که در ورژن 2015 استاندارد 9001 ارائه شده مبحث کاربردی مدیریت دانش یا دانش سازمانی

است که استاندارد سازمانها را ملزم کرده دانش را در سطح سازمان گسترش بدهند
در ویدئو زیر الزامات ارائه شده در ISO 9001:2015  را خواهید دید

این ویدئو بخشی از دوره مجازی ایزو 9001: 2015 می باشد .

  

الزامات بند 7.1.6استاندارد:
سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید
این دانش بایستی نگهداری شود و به مقدار لازم در دسترس باشد
هنگام رسیدگی به نیازهای در حال تغییر ، سازمان باید دانش فعلی خود را درنظر گرفته و چگونگی بدست آوردن و یا دسترسی به دانش اضافی لازم را تعیین نماید


یادآوری 1:
دانش سازمانی دانشی مختص سازمان است که با تجربه بدست می آید، اینها اطلاعاتی هستند که استفاده شده و به اشتراک گذاشته می شوند برای رسیدن به اهداف سازمانی


.
یادآوری 2:
دانش سازمانی می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

 

منابع داخلی
-    مانند: مالکیت فکری،
-    دانش حاصل از تجربه،
-     درس از پروژه های موفق و یا شکست خورده،
-     اشتراک گذاری دانش و تجربه های  ثبت نشده،
-    نتایج حاصل ازبهبودفرآیندها، محصول ویا خدمات
منابع خارجی
-    مانند: استانداردها
-    دانشگاه ها
-    کنفرانس ها
-    جمع آوری دانش از مشتریان، تامین کنندگان و یا نمایندگان سازمان

دانش و تجربه ای که در ذهن افراد مختلف سازمان می باشد را استخراج کنیم، نگهداری کنیم و به دیگران منتقل نماییم

 


 

 

متن ویدئو بالا:

در این درس می رویم به سراغ مبحث دانش سازمانی که یکی از مباحثی است که به استاندارد ورژن 2015 اضافه شده است.

در این مطلب قرار است در مورد دانشی که در سازمان وجود دارد صحبت کنیم.

این همان مبحث مدیریت دانشی است که در استاندارد 9001 ورژن 2015 به این استاندارد اضافه شده است. استاندارد می گوید سازمان ها باید دانشی که مورد نیاز است برای اینکه فرآیندهای مختلف اجرا شود و بتواند این فرآیندها با آن انطباق لازم محصولات و خدمات دست پیدا کند تعیین شود.

پس اولین کاری که در حوزه دانش سازمانی هر سازمان و شرکتی باید انجام دهد این است که بیاید ببیند برای هر کدام از فرآیندهایی که در سازمانش وجود دارد چه آموزش هایی مورد نیاز است. پس اینجا می تواند سازمان ها فرمی تهیه بکنند، لیست فرآیند های شان را بنویسند و در کنار این نیز بیایند بگویند چه آموزش هایی برای چه پست هایی از این فرآیند مورد نیاز است. حتی شما می توانید یک کار دیگر بکنید در سازمانتان و بیایید در شناسنامه فرآیندهایی که تدوین می کنید یک ستون اضافه بکنید و در آن ستون آموزش های مورد نیاز آن فرآیند را هم توصیف کنید.

نکته ای که اینجا مطرح کرده استاندارد این است که این دانش باید نگهداری شود و به مقدار لازم در دسترس باشد یعنی اینکه ما باید سوابق آموزشی را نگهداریم و مواردی که باید آموزش داده شود در سازمان باید نگهداری شود، چه چیزهایی باید آموزش دیده شود این ها باید به عنوان سند و مدرک نگهداری شوند و نکته در دسترس بودن این است که براساس پست های سازمانی بگوییم که فردی به چه آموزش هایی نیاز دارد یا به چه آموزش هایی باید دسترسی داشته باشد. مدیر فرآیند ممکن است به یک سری از آموزش ها و کارشناس آن فرآیند به تعداد کمتری از آموزش ها دسترسی داشته باشد. پس میزان دسترسی و مقدار آموزش براساس پست سازمانی مشخص می شود.

نکته بعدی در بحث دانش این است که هر وقت سازمان یک تغییری را خواست ایجاد بکند بحث نیازهای تغییر یا مدیریت تغییر که در استاندارد هم جزو مباحث جدید است سازمان باید دانش فعلی خودش را در نظر بگیرد و بداند که قرار است چه جوری و چگونه به دانش اضافی دست پیدا کند. وقتی سازمانی قرار است خودش را تغییر دهد، سازمان قرار است یک تغییری کلی داشته باشد خب مطمئنا به دانش اضافی هم نیاز است. آن دانش اضافی را هم سازمان باید برایش برنامه داشته باشد و بداند که قرار است این دانش اضافی را از کجا بیاورد. سازمانی که قرار است محصولات جدید تولید کند دانش تولید این محصولات را هم باید بنویسد و بداند که از کجا آنها را به دست آورد.

نکته دیگری که در این بند بهش اشاره شده است این موضوع است که در دانش سازمانی و این دانش مختص یک سازمان است که می تواند براساس تجربه های آن سازمان به دست بیاید. این تجربه ها و این اطلاعاتی که به دست می آید باید به اشتراک گذاشته شود تا سازمان بتواند به آن اهداف سازمانی خودش دست پیدا کند. نکته ای که این استاندارد بهش تاکید دارد و بحث مدیریت دانش روی آن تاکید می کند این است که ما اطلاعات و دانشی را که در ذهن افراد مختلف سازمان است را بیرون بکشیم و از این اطلاعات استفاده بکنیم برای آموزش دیگران. این اطلاعات را با دیگران به اشتراک بگذاریم و دیگران هم از این اطلاعات و دانش بهره ببرند تا بتوانیم به صورت یک رویکرد فرآیندی و به صورت یک کار تیمی به سمت اهداف سازمانی حرکت کنیم. دومین یادآوری که استاندارد کرده است این موضوع است که دانش سازمانی می تواند براساس این موارد تقسیم بندی شود و به این صورت به دست بیاید. ما می توانیم دانش سازمانی را از منابع داخلی کسب کنیم . منابع داخلی مالکیت های فکری است. تجربه هایی که در ذهن پرسنل مختلف سازمان است. دانشی که حاصل از تجربه آن سازمان است. نیروهای سازمان تجربه های مختلفی را دارند. سازمان خودش دارای تجربه های مختلف در پروژه های مختلفی است. اینها همه دانش هایی است که سازمان باید آنها را نگهداری کند و آن ها را بیرون بکشد. درس هایی که سازمان از پروژه هایش می گیرد، چه پروژه های موفق و چه پروژه هایی که شکست خورده است. این درس ها باید مکتوب شود تا سازمان بتواند از اینها استفاده بکند در پروژه های بعدیش. پس این درس ها و این اتفاقاتی که در پروژه های مختلف می افتد، سازمان باید اینها را استخراج بکند و اینها را نگهداری بکند تا در پروژه های بعدی بتوانند از آنها استفاده بکنند.

مبحثی که داشتیم قبلا در ورژن 2008 گفتیم اقدامات اصلاحی بنویسید، اقدامات پیشگیرانه بنویسید، پروژه های بهبود تعریف بکنید تا از اینها استفاده بکنید در کارهای بعدی. استاندارد اینجا در بحث مدیریت دانش اش می خواهد شما همه درس هایی که چه موفق و چه شکست خورده را دارید بنویسید تا در کارهای بعدی آن اتفاقات تکرار نشود یا از آن موارد مثبت درس بگیرید و از آنها استفاده بکنید. دانش ها و تجربه هایی که ثبت نشده است. مطمئنا با مصاحبه کردن با صحبت کردن با افراد مختلف در سازمان می توانیم از تجربه های آنها استفاده بکنیم. نکاتی در طول کارشان و در طول خدمت شان در سازمان یاد گرفتند، به عنوان تجربه در ذهن شان است، می تواند به سازمان کمک بکند. نتایجی که می توانیم از بهبود فرآیندها، محصولات و خدمات داشته باشیم، اینها هم می تواند به منبع دانش سازمان کمک بکند.

دومین منبع منابع خارجی است. ما می توانیم از استانداردها استفاده بکنیم و آن دانش سازمانی و ان دانشی که مورد نیاز سازمان مان است را از این استانداردها خارج بکنیم. می توانیم از دانشگاه ها یا دوره ها یا کنفرانس ها استفاده بکنیم. می توانیم دانش را از مشتری هایمان، تامین کننده ها یا از نماینده های سازمان جمع آوری کنیم. اطلاعاتی که از مشتری ها در مورد محصولات و خدمات مان دریافت می کنیم. اطلاعاتی که می توانیم از تامین کننده ها یا اطلاعات بسیار مهمی که از نمایندگان سازمان مان و نمایندگی های فروش می توانیم دریافت بکنیم که اینها همه دانش هایی است که سازمان می تواند ازشون استفاده بکند برای انجام دادن بهتر کارهایش.

به عنوان نکته آخر، دانش و تجربه ای که در ذهن افراد مختلف سازمان است باید استخراج شود، نگهداری شود و به دیگر افراد سازمان منتقل شود. خیلی از افراد سازمان در ذهن شان تجربه ها و دانش های بسیاری را دارند و متاسفانه این افراد وقتی از سازمانی می آیند افراد جدید باید دوباره و از نو تمام آن تجربه ها را به دست بیاورند. اگر بتوانیم این تجربه ها و این دانشی که در ذهن آن افراد است را از ذهن آن ها خارج بکنیم، می توانیم به افراد جدید سازمان آنها را منتقل بکنیم و از این دوباره کاری بسیار هزینه بر در سازمان جلوگیری بکنیم. پس در دانش سازمانی تان یک مدیریت باید داشته باشید.

مطالب مرتبط

نظرات (7)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
بنده ورژن ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۸ رو تهیه کردم ببلا و الان دارم بادگوش کردن متن اون رو تهیه کردم.
الان دیدم برخی از دروس ایزو ۹۰۰۰ ورژن ۲۰۱۵ دارای متن فیلم آموزشی هم هست که خیلی عالی و کاربردی هست.
می خواستم بدونم آیا بعد از تهیه تمام متن های فیلم اموزشی هم موجود هست یا خیر؟

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
می توانید یک ایمیل به ما بزنید و در متن ایمیل، درخواست جزوه را برای ما ارسال کنید. جزوه برای شما ایمیل می شود

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام
شما فرمودید "مطمئنا با مصاحبه کردن با صحبت کردن با افراد مختلف در سازمان می توانیم از تجربه های آنها استفاده بکنیم." ، در صورت امکان مفصلا توضیح دهید که مصاحبه باید در چه زمینه ای و به چه صورتی انجام پذیرد؟ من هیچگونه اطلاعاتی در زمینه مصاحبه های مدیریت دانش در اینترنت پیدا نکردم و نیاز فوری به راهکار دارم. در صورت امکان فایل های راهنمایی در اختیارمان قرار دهید
با تشکر فراوان

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
وقت به خیر
هیچ ویدوئی از امروز صبح در سایت قابل نمایش نیست. تصویر به پیوست تقدیم می شود.

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام خدمت شما جناب کریمی استرابادی
ویدیو های مورد نظر شما بررسی شد و مشکلی از بابت نمایش آنها از طرف سایت ایران آکادمی وجود ندارد.
این مشکلی که در تصویر نمونه ارسال کردید بعضی اوقات به دلیل ارتباط اینترنت بوجود می آید.
باتشکر

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام
با احترام به نظرات استاد دوره به نظرم ایشان موضوع دانش سازمانی را با آموزش اشتباه گرفته اند . و در توضیحاتشان هرکجا استاندارد اصطلاح دانش را مطرح نمود از واژه آموزش در تدریسشان استفاده میکنند در صورتی که با توجه به تعریف دانش ، اصلا منظور استاندارد از به کار بردن دانش و یا ذخیره دانش و یا استفاده از دانش، بحث آموزش نیست.
تعريف دانش :
دانش، مجموعه ی كل شناخت‎ها و مهارت‎هايي است كه افراد براي حل مسئله به كار مي برند.

This comment was minimized by the moderator on the site

دوست گرامی سلام
از توجه شما ممنونیم
در اسلاید اول با توجه به الزامات استاندارد، از آموزش هم صحبت شده است اما از اسلایدهای بعدی و در دقایق بعدی ویدئو صحبت از جمع آوری دانش و اطلاعاتی که در ذهن کارکنان سازمان است صحبت شده (دقیقا مطابق تعریفی که فرمودید) و به مبحث آموزش پرداخته نشده است.

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

 

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های مجازی در حوزه های مختلف کسب و کار و موفقیت فردی.

باشگاه مشتریان و راهنما

راهنمایی برای استفاده بهتر از آموزشها و اطلاعات عضویت در باشگاه مشتریان ایران آکادمی.

درخواست دوره آموزشی

دوره هایی که مایل هستید در ایران آکادمی برگزار شود را به ما بگویید.

ثبــــت نــــام

در ایران آکادمی به رایگان عضو شوید و از دوره های رایگان استفاده کنید.

دوره آموزشی رایگان

جهت شرکت در دوره  رایگان  7 اصل مدیریت مطلوب کسب و کار لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید

نام
ایمیل

تدریس در ایران آکادمی

اگر در حوزه خاصی تخصص دارید، محتوای آموزشی تهیه کنید و با ارائه آن در ایران آکادمی درآمد کسب نمایید.

برای مشاهده جزئیات بر روی باکس زیر کلیک نمایید.

درخواست تدریس در ایران آکادمی

درباره ما

ایران آکادمی بستری مجازی است برای یادگیری و یاد دادن.
در ایران آکادمی آموزش های مجازی و کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار و بهبود مهارت های فردی تهیه شده است تا علاقه مندان به یادگیری بتوانند به ساده ترین شکل ممکن به آموزش های کاربردی دسترسی داشته باشند.
025-32921804
ایران آکادمی را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

تلگرام آپارات اینستاگرام

Top