صفت text decoration – آموزش CSS

  سلام در این قسمت از آموزش های CSS در مورد صفت text decoration صحبت می کنیم با ما همراه باشید.…

  صفت text align – آموزش CSS

  سلام در این بخش به آموزش صفت text align می پردازیم که در css استفاده ی زیادی دارد. صفت text…

  صفت table layout – آموزش CSS

  در این بخش به آموزش صفت table-layout می پردازیم. این صفت در جداول کاربرد زیادی دارد. این صفت برای جداول…

  صفت resize – آموزش CSS

  در این مطلب اموزشی به اموزش صفت resize میپردازیم با ما همراه باشید اگر تا به حال یک form برای…
  Close