لیست دوره های مرتبط با استانداردهای ایزو

ردیف

عنوان دوره

اطلاعات بیشتر

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت(تشریح الزامات و مستند سازی) ISO 9001:2015

کلیک نمایید

2

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001:2015

کلیک نمایید

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001:2015

کلیک نمایید

4

استاندارد مدیریت زیست محیطی (تشریح الزامات و مستند سازی) ISO 14001:2015

کلیک نمایید

5 آشنایی با تغییرات ورژن 2015 استاندارد ایزو 14001

کلیک نمایید

6

ممیزی داخلی استاندارد ISO 14001:2004

کلیک نمایید

7

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(تشریح الزامات و مستند سازی) OHSAS 18001:2007

کلیک نمایید

8

ممیزی داخلی استانداردOHSAS 18001:2007

کلیک نمایید

9

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد OHSAS 18001:2007

کلیک نمایید

10

ممیزی داخلی استانداردهای ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007

کلیک نمایید

11

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کلیک نمایید

12

ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کلیک نمایید

13

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS (2015)

کلیک نمایید

14

دوره رایگان آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کلیک نمایید

15

استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 19011

 

16

استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2004

کلیک نمایید

17

استاندارد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004:2012

کلیک نمایید

18

پکیج آموزشی استانداردهای پرکاربرد ایزو

کلیک نمایید

19 دوره مجازی راهنمای سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 کلیک نمایید

 

 

لیست دوره های استاندارد ایزو مرتبط با صنایع غذایی
ردیف عنوان دوره اطلاعات بیشتر
1 دوره مجازی تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP

کلیک نمایید

2 تشریح الزامات استاندارد ایزو 22000 کلیک نمایید
     

 

 

لیست دوره های آموزشی ورژن قبلی استانداردها

ردیف

عنوان دوره

اطلاعات بیشتر

1

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت(تشریح الزامات و مستند سازی) ISO 9001:2008

کلیک نمایید

2

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001:2008

کلیک نمایید

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد9001:2008 

کلیک نمایید

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کلیک نمایید

 

 

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های مجازی در حوزه های مختلف کسب و کار و موفقیت فردی.

باشگاه مشتریان و راهنما

راهنمایی برای استفاده بهتر از آموزشها و اطلاعات عضویت در باشگاه مشتریان ایران آکادمی.

درخواست دوره آموزشی

دوره هایی که مایل هستید در ایران آکادمی برگزار شود را به ما بگویید.

ثبــــت نــــام

در ایران آکادمی به رایگان عضو شوید و از دوره های رایگان استفاده کنید.

دوره آموزشی رایگان

جهت شرکت در دوره  رایگان  7 اصل مدیریت مطلوب کسب و کار لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید

نام
ایمیل

تدریس در ایران آکادمی

اگر در حوزه خاصی تخصص دارید، محتوای آموزشی تهیه کنید و با ارائه آن در ایران آکادمی درآمد کسب نمایید.

برای مشاهده جزئیات بر روی باکس زیر کلیک نمایید.

درخواست تدریس

درباره ما

ایران آکادمی بستری مجازی است برای یادگیری و یاد دادن.
در ایران آکادمی آموزش های مجازی و کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار و بهبود مهارت های فردی تهیه شده است تا علاقه مندان به یادگیری بتوانند به ساده ترین شکل ممکن به آموزش های کاربردی دسترسی داشته باشند.
025-37713662
ایران آکادمی را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

Top